spjall

Casamja Strypinsats

Strypinsatsen är både en ljuddämpare och ett strypspjäll
Strypinsatsen är både en ljuddämpare och ett strypspjäll
Casamjas ljuddämpnade strypinsats 
Casamjas ljuddämpande strypinsats är framtagen för att med mycket låg egenljudalstring skapa tryckfall i kanal. Den är tillverkad av poröst ljudabsorberande material och ersätter både strypspjället och efterföljande ljudfälla. Regleringen sker genom att man man väljer hur många hål som ska vara öppna.
Dämpar ljud i kanalsystemet
Strypinsatsen dämpar också ljud i kanalsystemet från ventilationsanläggningen och överhörning från andra rum/lägenheter.
Casamja ljuddämpande strypinsats
Casamja ljuddämpade strypinsats finns för alla standard rördimensioner mellan 70 och 400 mm i diameter. Behöver du andra mått eller en annan form, kontakta oss för offert.
 Patent
Patent SE 527492, EP-1098146