sava2
Sava

Jeven Sava

Sava fungerar både som ljuddämpare och spjäll i tillufts- och frånluftskanaler. Den kan monteras vid en renslucka samtidigt som man kan reglera luftmängden i kanalen.

När Sava används i anslutning till luftdon behöver man inte använda plenumkammare. Ljuddämpning och tryckfall förbättras
avsevärt vid frånluftsventiler.

Sava har en särskild regleringsvinge som används för reglering av luftmängden i kanalen. Savas storlek och form är optimal, vilket i sig leder till ett mycket lågt tryckfall. Regleringsvingen har sex olika regleringslägen.