Ljudfälla i träkassett
Ljudfälla i träkassett sprängskiss

Ljudfälla i träkassett

När man av någon anledning inte kan sätta ljudabsorbenten inuti karmöverstycket, exempelvis ifall det inte finns något fräst spår utan man måste borra hål för luften: Ljudabsorbenten placeras i en kassett av trämaterial som monteras mot karmöverstycke eller fönsterbåge. Kontakta oss för specifikationer och offert, ange ljudkravet (dB Dn,e,w re 10 m²) samt önskat luftflöde per don (l/s vid 10-15 Pa). Ljudabsorbenten kan byggas på olika vis beroende på ifall man prioriterar en högre ljuddämpning eller ett större luftflöde.

Tillbehör

Principskiss med mått, OmegaMax 39 och OmegaMax 55: P000495

Principskiss med mått, OmegaMax 79: P000497

Casamja har stor erfarenhet av att leverera projektanpassade lösningar för ROT-projekt.