Ljudfälla i träkassett
Ljudfälla i träkassett sprängskiss

Ljudfälla i träkassett

När man av någon anledning inte kan sätta ljudabsorbenten inuti karmöverstycket, exempelvis ifall det inte finns något fräst spår utan man måste borra hål för luften: Ljudabsorbenten placeras i en kassett av trämaterial som monteras mot karmöverstycke eller fönsterbåge. Kontakta oss för specifikationer och offert, ange ljudkravet (dB Dn,e,w re 10 m²) samt önskat luftflöde per don (l/s vid 10-15 Pa).

Tillbehör

Översikt lagerförda produkter: Prestanda ljudfälla i träkassett

Principskiss med mått, Omega Max 39 och Omega Max 55: P000495

Principskiss med mått, Omega Max 79: P000497

Casamja har stor erfarenhet av att leverera projektanpassade lösningar för ROT-projekt.