DiffusorSmal

Omega Smal

Pdf: Principskiss Omega Smal

Fönsterventilen Omega Smal har ett höjdmått på endast 18 mm. Den levereras som en färdig enhet och monteras snabbt och enkelt med två skruvar. Omega Smal innehåller en luftfördelningskammare vilket innebär att det inte har någon betydelse huruvida luftintaget genom fönstret består av borrade hål eller ett fräst spår.

Omega Smal finns i två olika storlekar. Denna ventil benämndes tidigare “Diffusor Smal”.

Variant Luftflöde (utan ljudfälla)
Omega Smal 400 6-8 l/s vid 10-15 Pa
Omega Smal 500 8-10 l/s vid 10-15 Pa

Luftflödet regleras steglöst genom att spridardelen skjuts i sidled. I stängt läge ger Omega Smal ett svagt grundflöde. Den perforerade plåten fungerar som en luftspridare vilket innebär att kall uteluft blandas in i den varma rumsluften.

Omega Smal kan kombineras med ljudfälla med dämpvärden upp till 50 dB Dn,e,w re 10 m². Kontakta oss för specifikationer och offert.

Tillbehör