DiffusorSmal
DiffusorSmal 400 mått hemsidaDiffusorSmal 500 mått hemsida

DiffusorSmal

Pdf: Produktblad DiffusorSmal

Casamja DiffusorSmal har ett höjdmått på endast 18 mm. Den levereras som en färdig enhet och monteras snabbt och enkelt med två skruvar. DiffusorSmal innehåller en luftfördelningskammare vilket innebär att det inte har någon betydelse huruvida luftintaget genom fönstret består av borrade hål eller ett fräst spår.

DiffusorSmal finns i två olika storlekar, se bilderna till vänster för måttuppgifter.

Variant Luftflöde (utan ljudfälla)
DiffusorSmal 400 6-8 l/s vid 10-15 Pa
DiffusorSmal 500 8-10 l/s vid 10-15 Pa

Luftflödet regleras steglöst genom att spridardelen skjuts i sidled. I stängt läge ger DiffusorSmal ett svagt grundflöde. Den perforerade plåten fungerar som en luftspridare vilket innebär att kall uteluft blandas med den varma rumsluften.

DiffusorSmal kan kombineras med ljudfälla med dämpvärden upp till 50 dB Dn,e,w re 10 m². Kontakta oss för specifikationer och offert.

Tillbehör