Omega bild hemsida
OmegaMax 39 mått hemsidaOmegaMax 55 mått hemsidaOmegaMax 79 mått hemsidaOmegaMax 39 på konverteringsbeslag måttOmegaMax 55 på konverteringsbeslag mått hemsidaOmegaMax 79 på konverteringsbeslag mått

OmegaMax

OmegaMax finns i tre olika storlekar, se bilderna till vänster för måttuppgifter.

Variant Luftflöde (utan ljudfälla)
OmegaMax 39 7-9 l/s vid 10-15 Pa
OmegaMax 55 10-12 l/s vid 10-15 Pa
OmegaMax 79 14-16 l/s vid 10-15 Pa

Luftflödet regleras steglöst genom att diffusorn skjuts i sidled. I stängt läge ger OmegaMax ett svagt grundflöde. Den perforerade plåten fungerar som luftspridare vilket innebär att den kalla uteluften finfördelas och blandas in i den varma rumsluften. OmegaMax är per definition dragfri på att avstånd av ca 3 dm från donet.

UteluftsDiffusorn OmegaMax kan kombineras med ljudfälla med dämpvärden upp till 53 dB Dn,e,w re 10 m². Kontakta oss för specifikationer och offert. I nya fönster kan man placera ljudfällan i fräsningen i karmöverstycket. Ett annat alternativ för nyproduktion är att bygga in ljudfällan i en plåtkassett i väggen. Behöver man komplettera ett befintligt fönster med ljudfälla så använder man en träkassett som sätts antingen i fönsternischen eller på fönsterbågen.

Tillbehör

  • Hålad täckplåt behövs för att möjliggöra flödesregleringen då det finns ett fräst spår för luften genom fönstret.
  • Konverteringsdel används när man byter ut fönsterventiler av andra fabrikat och befintlig hålbild inte stämmer överens med Omegans. Som alternativ kan även Omegan levereras monterad på ett konverteringsbeslag, se bilder med mått i kolumnen till vänster.
  • Partikelfilter klass G2.
  • Nederbördsskydd för montering på utsidan.
  • Borrmall ger rätt hålbild och styr borret. Borrmallen kan returneras när jobbet är klart och krediteras då till fulla värdet. För OmegaMax används borr med diameter 12 mm.