Överluftsdon 50x380 mm ljuddämpande

Artikelnummer
1528
840,00 kr

Exkl moms

Casamja ljuddämpande överluftsdon i en rengörbar, tät kanal genom vägg
Mått 380x50 mm, se principskiss för mer detaljerad information.

Befintliga ljuddämpande överluftsdon har tidigare utnyttjat hålrummet i väggen för ljuddämpning. Med kraven att ventilationskanalerna skall vara täta och rengörbara minskar dessa överluftdons dämpning drastiskt.

Casamjas rektangulära bullerdämpande överluftsdon har en teleskopiskt förskjutbar kanal genom vägg med en ljuddämpande insats utformad efter en ny och patentsökt princip. Insatsen och kanalen är rengörbara med dammsugning eller våttorkning.

Egenskaper:
- Ljuddämpning 35 dB Dn,e,w re 10 m²
- Ljudfälla av hålad miljövänlig skumplast
- Tät kanal genom vägg. Hålrummet i gipsväggen används ej för ljuddämpningen
- Kanalen är teleskopisk och passar väggar mellan 75 och 140 mm tjocklek
- Donet avslutas mot rum med en slät perforerad lackerad plåt som ligger an mot vägg och bygger ut endast 15 mm
- Enkelt att montera och demontera
- Standardhöjder är 50 och 100 mm
- Flöden ca 15 l/s vid 15 Pa
- Kanalen genom vägg och ljudfällan kan rengöras med vatten