Om Casamja

 

Förbättra inneklimatet och spara energi

Casamja har sedan 1992 utvecklat don och ljuddämpare, främst för ventilation av bostäder men även för lokaler.

Vi erbjuder enkla och kostnadseffektiva lösningar som med små ingrepp ger stora förbättringar av inneklimatet, spar energi och är i det närmaste underhållsfria för fastighetsägaren.

Det innebär att ventilationen blir effektivare och inomhusmiljön mer komfortabel samtidigt som ljudnivån inomhus sänks.

 

Både för nyproduktion och ROT

Varje dag byggs våra produkter in i såväl nya som gamla fastigheter, i vanliga bostadsområden och i mer bullerutsatta lägen.

De flesta av våra kunder och samarbetspartners verkar som bygg- och VVS-entreprenörer, inom föreskrivande led eller som fönstertillverkare eller fönsterrenoverare.

 

Tillverkas i Sverige

Nästan alla Casamjas produkter tillverkas i Gnosjöregionen, där man har en lång tradition av småskalig industriproduktion med hög kvalitet.