Om Casamja

Casamja utvecklar och marknadsför produkter för ventilation i bostäder och i offentlig miljö. Vi har kompetens rörande fastigheters tekniska system och kunskap om gällande regelverk.
Betecknande för alla produkter från Casamja är att dessa skall vara energibesparande, komforthöjande och kräva minimalt underhåll.

Produkterbjudande innefattar spiskåpor även benämnt volymkåpor eller kökskåpor. Fönsterventiler även benämnt spaltventiler eller uteluftsventiler. Ljudkanaler även benämnt ljudfällor eller ljuddämpare och då främst avsett att dämpa ljud i fönsterventiler. Strypinsatser även benämnt strypspjäll eller ljuddämparinsatser och då även produkten Inno. Överluftsdon även benämnt överluftsventiler och då särskilt ljuddämpande överluftsdon.

Casamja AB är sedan 2019 dotterbolag till företaget LA Leif Arvidsson AB som är en del av Herenco AB.