Hans Castwall, Per Wickert, Lennart Karlén

 

Volkan Yarar, Tess Haga, Daniel Modig

Ny ägare i Casamja

Hans Castwall och Lennart Karlén har sålt verksamheten och ny ägare sedan årsskiftet är LA Leif Arvidsson AB. Bolagets VD Per Wickert säger såhär om förvärvet:

“Jag har länge följt utvecklingen i Casamja, där det inom området fönsterventilation finns en del gemensamt med verksamheten i LA. Med förmågan att erbjuda en stor variation av skräddarsydda tilluftslösningar och när så krävs, effektiva ljudfällor, så är Casamja redan idag välkänt.

För spiskåporna, bolagets andra produktområde, så finns en stor potential, inte minst genom att det föreligger ett behov av renovering av äldre flerbostadshus runt om i landet. Casamjas sortiment av spiskåpor och förmåga till projektanpassning är en styrka som jag tror vi kommer kunna utnyttja väl framöver.

Med erfarenheten hos Daniel Modig och Volkan Yarar, som båda är kvar i bolaget, och med Tess Haga som sedan en tid tillbaka förstärker vår organisation, så blir det nu riktigt spännande att utveckla företaget vidare.”