Miljö

Casamjas miljöarbete

Med vårt marknadserbjudande, vår kompetens, samt vår produktutveckling vill vi erbjuda energieffektiva lösningar som i många fall skall ses som alternativ till mer komplicerade, resurskrävande och energikrävande ventilationslösningar.

Under mottot ”SuntFörLuft” utveckar Casamja energieffektiva och resursbesparande ventilationsprodukter med ett tydligt fokus på kundanpasssning.

  • Casamja väljer så långt det är möjligt att samarbeta med Svenska producenter då vi tror att detta bättre säkerställer produkternas klimatpåverkan och resursanvändning i produktionsledet.

  • Med en stor andel kundanpassade produkter så eftersträvar vi att i möjligaste mån transportera våra färdiga produkter direkt från produktionsstället ut till kund då vi ser att detta minskar miljöbelastningen i transportledet.

  • Vi har valt att teckna avtal med DHL-miljöfrakt och eftersträvar att använda detta transportsätt i så stor utsträckning som det är möjligt.
    Intyg hittar du här.

  • Vi har valt att teckna ”grön el” för vår verksamhet med kontor och lager i Hagsätra.

  • Vi väljer tågtransport som 1:a handsval för längre persontransporter.

  • Vi eftersträvar att helt undvika flygtransporter för vår verksamhet.

 

Genom att regelbundet utföra klimatberäkning av vår verksamhet genom företaget Tricorona Climate Partner så väljer vi att klimatkompensera genom FN-godkända klimatprojekt för de koldioxidutsläpp som vår verksamhet orsakar och som vi inte kompensererar genom andra åtgärder.