Ljudkanal i träkassett med ventil

Ljudfälla i träkassett med fönsterventil

Uppgradera redan befintliga fönsterventiler eller montera som ny tilluftslösning för bästa möjliga bullerdämpning. Med en träkassett med ljudfälla som är konstruerad att helt passa ihop till en välintegrerad och effektiv ljuddämpande lösning uppnås en bättre ljudmiljö i bostaden.

Visa som Rutnät Listvy

8 artiklar

per sida
Sätt fallande sortering
Visa som Rutnät Listvy

8 artiklar

per sida
Sätt fallande sortering

Bullerdämpning fönster - ljudfälla i träkassett med fönsterventil

Buller är allt oönskat ljud oavsett om det är skadligt för hörseln eller bara störande. Buller är idag ett vanligt miljö- och folkhälsoproblem som drabbar många människor.

En vanlig orsak till buller är störande trafikljud som tränger in i bostaden om du har dåligt ljudisolerade fönsterkonstruktioner. Trafikverket med flera myndigheter har kravet på sig att skydda omgivande byggnader mot bullerstörning.

Oönskat ljud, ofta beskrivet som buller kan i ett fönster komma in genom otätheter och då ofta beroende på en ofullständig och dålig drevning mellan fönsterkarm och anslutande vägg, men buller genom ett fönster kan också bero på dåliga tätningslister mellan fönsterkarm och fönsterbåge.

Ungefär 35 procent av husets värme går förlorad genom fönster som isolerar dåligt. Dåligt isolerade fönster bidrar dessutom till sämre inomhusmiljö genom buller, kallras och drag. Oavsett om fönstren ska bytas ut eller uppgraderas, går det att få lösningar som kombinerar en tystare miljö med energibesparing, lägre uppvärmningskostnader och bättre inomhuskomfort.

Ett sätt att förbättra ljudisoleringen i samband med en renovering och en uppgradering av ett befintligt fönster är att välja olika tjocklekar på glasen, exempelvis ett som är 4 mm och ett som är minst 6 mm eller att välja ett laminerat glas. Stora avstånd mellan glasen kan också bidra till ljudreduktion men detta ställer höga krav på lufttäthet

Finns det en Fönsterventil eller så kallad Spaltventil monterad i fönstret så kan en hel del oönskat buller komma in med den uteluft som Fönsterventilen har till uppgift att förse bostaden med.

För att åstadkomma bättre bullerdämpning i ett fönster med en redan befintlig fönsterventil kan den ibland uppgraderas med en ljuddämpande tillsats. En sådan ljudfälla kan ibland bestå av en ljudfälla i form av en träkassett med en invändig ljudkanal.

Bullerdämpning fönster - uppgradering eller ny lösning

I många fall kan det vara aktuellt att byta en äldre fönsterventil mot en nyare typ av ventil från Casamja med en mer färdig lösning. Med en tillhörande ljuddämpande träkassett med ljudfälla som är konstruerad att helt passa ihop till en välintegrerad och effektiv ljuddämpande lösning uppnås en bättre ljudmiljö i bostaden.

I samband med nyproduktion eller när byte skall ske till nya fönster så kan dessa fönster i många fall förses med en ljudkanal från Casamja redan från fönstertillverkaren eller alternativt så beställs fönster med en urfräsning tillpassad en ljudkanal som sedan i samband med fönstermontaget monteras ihop med tillhörande fönsterventil.