VD


Per Wickert

Telefon: 08-55 62 11 70

E-post: per.wickert@casamja.se

Medarbetar


PLATSCHEF / KONSTRUKTION


Daniel Modig

Telefon direkt: 08-55 62 11 72

E-post: daniel.modig@casamja.se

Medarbetare


FÖRSÄLJNING SPISKÅPOR


Volkan Yarar

Telefon direkt: 08-55 62 11 74

E-post: volkan.yarar@casamja.se

Medarbetare


LAGER OCH VERKSTAD


Tess Haga

Telefon direkt: 08-55 62 11 75

E-post: tess.haga@casamja.se

Kontakt