Garanti Spiskåpor

Casamja säljer alla Spiskåpa-produkter enligt ”Allmänna leveransbestämmelser NL 09”
samt med det branschspecifika tillägget VU 13 (Svensk Ventilation) vilket innebär att vilämnar 2-års garanti.
Alla garantier gäller i Sverige.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid
leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd servicetekniker, varpå du
som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella
fraktkostander.

Gäller det t. ex handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra servicetekniker
debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten
eller då du orsakat skadan själv.

Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende,
såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfiugerering av produkten.

5-års garanti

Om det önskas 5-års garanti, måste det meddelas från början och debitering för tilläggsgarantin
är 5% av varukostnaden.