Fönsterventiler

Fönsterventiler

Produktserien innefattar Omega List, Omega Smal, Omega Classic, Omega Bas samt Omega Max.

Fönsterventiler kallas också för spaltventiler, springventiler eller karmventiler vilket är den sammanhållande benämningen på ett uteluftsdon som monteras i överkant ett fönster antingen i karmen eller i bågen, med syfte att på ett kontrollerat sätt släppa in frisk luft i en bostad.

Till Casamjas serie av fönsterventiler finns även ett omfattande sortiment av ljudkanaler, ljudfällor, ljudkassetter vilka har till syfte att på ett effektivt sätt minska mängden störande ljud som kommer in via fönsterventilen.

Dragfri tillförsel av uteluft

Omega fönsterventiler monteras i karmen eller bågen i överkant fönstret där tilluftsflödet regleras steglöst genom att ventilen skjuts i sidled och där ventilen i stängt läge ger ett svagt grundflöde (Gäller Omega small och Omega Max)

Ventilen är konstruerad med en rundad ”så kallad Omega-form” som med sin perforerade plåt fungerar som luftspridare och detta innebär att den kalla uteluften finfördelas och blandas in i den varma rumsluften.

Omega Bas och Omega Max ventilen är per definition dragfri på att avstånd av ca 3 dm från donet.

I Omega-serien finns följande modeller att välja mellan:

  • Omega List, vår minsta ventil som är väldigt liten och diskret, helt stängningsbar.
  • Omega Smal, vår smalaste ventil som endast är 18 mm hög och rekommenderas då montageutrymmet är begränsat, ger grundflöde vid stängd ventil.
  • Omega Bas – vår ventil som monteras över en spalt eller borrhål som är 10 mm och där man önskar en ventil som är helt stängningsbar.
  • Omega Max – vår ventil som monteras över en spalt eller borrhål som är 12 mm, ger grundflöde vid stängd ventil.

Var noga med att dimensionera med rätt antal ventiler och i rätt storlek där man bör sträva efter fler och större fönsterventiler snarare än färre och mindre då detta skapar bättre förutsättningar för lägre lufthastigheter och mindre risk för upplevelse av drag. Om man väljer för få och för korta ventiler måste en stor mängd tilluft komma in genom en liten spalt- eller hålarea vilket ger högre lufthastighet och ökad risk för upplevelse av drag.

Våra Omega ventiler kan kombineras med olika ljuddämpande tillsatser, se mer under Ljudkanal i karm och Ljudkanal i träkassett med ventil.

Fönsterventiler är enkla att montera och där man i nytillverkade fönster oftast monterar ventilen över en redan fräst spalt. För montage i efterhand där spalt saknas så monteras ventilen oftast över en borrad hålrad och för att få ett snyggt montage med rätt antal hål rekommenderas då att använda vår borrmall och borr.