Fönsterventiler – läs mer

Ventiler för ett bättre inomhusklimat

Casamja har sedan 90-talet utvecklat den patenterade och unika fönsterventilen Omega ofta benämnt som uteluftsdiffusor, vilket syftar till principen där Omega ventilen ger en dragfri tillförsel av uteluft till rummet.

Produktserien innefattar Omega List, Omega Smal, Omega Classic, Omega Bas samt Omega Max.

Omega Fönsterventiler bland benämnd spaltventiler, springventiler eller karmventiler är den sammanhållande benämningen på ett uteluftsdon som monteras i överkant ett fönster antingen i karmen eller i bågen, med syfte att på ett kontrollerat sätt släppa in frisk luft i en bostad.

Principen bakom Omegaventilen är att skapa en optimal förutsättning för en inblandning av den oftast kallare uteluften med den varmare inomhusluften och detta genom att bromsa och finfördela utomhusluften genom ventilens alla små hål.

Detta resulterar i att luftrörelsen blir långsam och redan ett par dm från ventilen kan vi genom uppmätning av luftrörelsen påvisa att risken för att uppleva drag är i det närmaste obefintlig.

Till Casamjas serie av fönsterventiler finns även ett omfattande sortiment av ljudkanaler och träkassetter vilka har till syfte att på ett effektivt sätt minska mängden störande ljud som kommer in via fönsterventilen.