Casamja utvecklar och marknadsför produkter för ventilation i bostäder och i offentlig miljö. Vi har kompetens rörande fastigheters tekniska system och kunskap om gällande regelverk.

Den kreativa processen sker i nära samarbete med marknadens aktörer. Betecknande för alla produkter från Casamja är att dessa skall vara energibesparande, komforthöjande och kräva minimalt underhåll.