Ljudfälla i träkassett
Ljudfälla i träkassett sprängskiss

Ljudfälla i träkassett

När man av någon anledning inte kan sätta ljudabsorbenten inuti karmöverstycket, exempelvis ifall det inte finns något fräst spår utan man måste borra hål för luften: Ljudabsorbenten placeras i en kassett av trämaterial som monteras mot karmöverstycke eller fönsterbåge. Kontakta oss för specifikationer och offert, ange ljudkravet (dB Dn,e,w re 10 m²) samt önskat luftflöde per don (l/s vid 10-15 Pa). Ljudabsorbenten kan byggas på olika vis beroende på ifall man prioriterar en högre ljuddämpning eller ett större luftflöde.

Nederbördsskydd finns som tillbehör.

OmegaMax 39 eller OmegaMax 55 med ljudfälla i träkassett. Principskiss med mått: P000495

OmegaMax 39 eller OmegaMax 55 med ljudfälla i träkassett på fönsterbågen. Principskiss med mått: P000522

OmegaMax 39 eller OmegaMax 55 med ljudfälla och extra dämparplåt i träkassett. Principskiss med mått: P000523

OmegaMax 79 med ljudfälla i träkassett. Principskiss med mått: P000497