Ljudfälla i karm
Ljudfälla i karm sprängskiss 1Ljudabsorbent spårhöjd 12 mmLjudabsorbent spårhöjd 20 mmTabell ljudfällor

Ljudfälla i karm

Kan sättas i fönster som har ett fräst spår för intag av luft och kombineras med OmegaMax eller DiffusorSmal i olika varianter. Kontakta oss för specifikationer och offert, ange ljudkravet (dB Dn,e,w re 10 m²) samt önskat luftflöde per don (l/s vid 10-15 Pa). Ljudabsorbenten kan byggas på olika vis beroende på ifall man prioriterar en högre ljuddämpning eller ett större luftflöde.

Pdf: Exempel på ljudfällor 

Pdf: Skötselinstruktion Omega med ljudfälla

Nederbördsskydd finns som tillbehör.

OmegaMax 39 eller OmegaMax 55 med hålad täckplåt och ljudfälla i karmöverstycket, spårhöjd 12 mm. Principskiss med mått: P000481
Principskiss
OmegaMax 79 med hålad täckplåt och ljudfälla i karmöverstycket, spårhöjd 12 mm. Principskiss med mått: P000482
Principskiss 
OmegaMax 39 eller OmegaMax 55 på konverteringsbeslag med ljudfälla i karmöverstycket, spårhöjd 12 mm. Principskiss med mått: P000484
 Principskiss
DiffusorSmal 400 eller DiffusorSmal 500 med ljudfälla i karmöverstycket, spårhöjd 12 mm. Principskiss med mått: P000483
Principskiss
OmegaMax 39  eller OmegaMax 55 med ljudfälla i träkassett och karmöverstycket, spårhöjd 12 eller 20 mm. Principskiss med mått: P000496
 Principskiss
OmegaMax 39 eller OmegaMax 55 på beslag med ljudfälla i karmöverstycket, spårhöjd 20 mm. Principskiss med mått: P000476
Principskiss 
OmegaMax 79 på beslag med ljudfälla i karmöverstycket, spårhöjd 20 mm. Principskiss med mått: P000468
Principskiss