Njut av tystnad, frisk luft och låg energianvändning

Många ljud är naturliga och vackra. Andra ljud uppstår ofrivilligt och upplevs störande. I ett hem pågår många processer som gör ett bra boende möjligt. Bland annat ska matos och fukt ledas ut när du lagar mat, ny frisk luft tas in och spridas mellan olika rum. Detta är vi på Casamja experter på.