Casamja utvecklar och marknadsför kreativa produkter för ventilation i bostäder och i offentlig miljö. Vi har kompetens rörande fastigheters tekniska system och kunskap om gällande regelverk.

Produktutvecklingen sker i nära samarbete med marknadens aktörer. Många gånger fälls omdömet ”genial enkelhet”. Betecknande för alla produkter är att dessa skall vara energibesparande, komforthöjande och kräva minimalt underhåll.